na naslovnicu

Naši vrtići
Dječji vrtić ZEKO - Varaždin
Križanićeva ulica 96
Tel. 042/260 713


Dječji vrtić ZEKO - Cestica
Dravska bb
Tel. 042/725 118

Dječji vrtić ZEKO - Trnovec
Široke ledine 2
Tel. 042/683 044


Igra u jaslicama
Malom je djetetu svojstveno da istražuje, otkriva, eksperimentira, od prvih se dana probija kroz kaos senzorno-motoričkih poticaja.
 
Malom je djetetu svojstveno da istražuje, otkriva, eksperimentira, od prvih se dana probija kroz kaos senzorno-motoričkih poticaja. Okruženje traži od djeteta aktivan odnos prema predmetima, živim bićima, pojavama, koje sve treba istražiti i otkriti, kako bi spoznalo svijet oko sebe, ali i stvorilo prvu sliku i svijest o sebi.

Motivacija, koju svako dijete samo po sebi posjeduje za istraživanjem okoline preduvjet je učenja, a naša uloga kao odgajatelja ovdje je u njenom podržavanju i poticanju. Kroz igru dijete zadovoljava svoju unutrašnju, urođenu potrebu za učenjem.
Aktivnosti i igre kod djece jasličke dobi isprva su kratkotrajne, dijete brzo mijenja aktivnost i prebacuje pažnju. Jednogodišnjaci se najviše vole igrati sami, svojim tempom istraživati okolinu. Tu dob karakterizira tzv. funkcionalna igra, vježbanje hodanja, hvatanja, bacanja, razvrstavanja, umetanja, otvaranja, zatvaranja, i sl. Već prema drugoj godini javlja se tzv. paralelna igra, samostalna igra u blizini drugog djeteta ali bez suradnje. Javlja se i imitativna igra (oponašanje jednostavnih radnji). Kao rezultat djetetova iskustva u interakciji s odraslima, javlja se simbolička igra (druga godina), igra zamišljanja („kao da“). Nakon što dobro uvježba sve ove igre, dijete korača u tzv. predoperacijsku fazu (Piaget, 1975.), koja se proteže kroz cijelo predškolsko razdoblje.

U jaslicama osiguravamo djeci zadovoljenje potrebe za istraživanjem u skladu s razvojnom fazom u kojoj se nalaze, pokrivajući sva područja razvoja:
-emocionalno: u vrtiću se trudimo stvoriti uvjete ugodnog boravka djece, emocionalnog prihvaćanja i osjećaja sigurnosti djece;
-socijalno: u suživotu s vršnjacima mala djeca uče socijalne vještine, čekanje na red, međusobno rješavanje problema, biranje suigrača, i sl.;
-verbalno: pružanje pravilnog govornog uzora, pjevanje pjesmica, brojalica, malešnica, zajedničko čitanje slikovnica, verbaliziranje potreba;
-spoznajno: uviđanje uzročno-posljedičnih veza između stvari, ljudi i događaja, igra pedagoški neoblikovanim materijalom, poticaji u likovnom istraživanju boje, oblika, crte;
-tjelesno: vježbanje na „poligonu“, ples, boravak na zraku;
-vizualno i auditivno: osiguravanje materijala (kupovnih kao i izrađenih) za poticanje vizualne diskriminacije (plakati vizualnih efekata), senzorne osjetljivosti prstiju šaka i stopala,
-samostalnost: poticanje samostalnosti u primarnim potrebama, i dr.

Trudimo se u vrtiću svakodnevno razumjeti djecu rane dobi, kojoj je naša jaslična skupina prvi iskorak u svijet izvan poznate domaće, obiteljske sredine. Nadopunjujući obiteljski odgoj, naše jaslice nisu samo mjesto njege djece od prve do treće godine, već mjesto njihova suodgoja, igre, učenja, ukratko - življenja onih sati u danu kad roditelji nisu s njima.


Literatura:
A. Došen-Dobud: S djecom u jaslicama
A. Došen-Dobud: Malo dijete veliki istraživač


Ana Koren Friščić, pedagoginja
 na vrh straniceNaslovnicaVrtićiO namaZa klinceKontakt •  ©2018. Dječji vrtić Zeko.
Stranice izradio Infomodul